0044 7426740259

அஜீஷ் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

JUN

01

அன்பே நீயே என் வாழ்வின் இனிமையான விசயமவாய். என்றும் நிறைந்த ஆரோக்கியத்துடன் நிறைவான தன்னம்பிக்கையுடன் வாழ்வினில் வெல்ல எங்கள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

உன் அன்புக்கு நன்றி. 

அம்மா அப்பா

கங்கா அமலன் 

Amalan
தொலைபேசி: 0044 7403291695
Ilford, London, London

Share This