0044 7426740259

புனிதா பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

APR

30

இன்று தனது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடும் எனது சகோதரி புனிதா நீண்ட ஆயுள், நிறைந்த செல்வம், மங்காப் புகழ் மற்றும் தேகாரோக்கியம் அனைத்தும் பெற்று மகிழ்ச்சியாக வாழ எனது இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
குடும்பம்
தொலைபேசி:
Jaffna, , Jaffna

Share This