0044 7426740259

திரு - திருமதி பிறேம்நாத் &தாட்சாயினி திருமண வாழ்த்துக்கள்

MAY

04

மைக்கலின் நேசக்கர முல்லைத்தீவு இணைப்பாளர் திரு - திருமதி பிறேம்நாத் &தாட்சாயினி தம்பதிகளுக்கு இனிய திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்....
குடும்பம்
தொலைபேசி:
Jaffna, , Jaffna

Share This