0044 7426740259

திரு -திருமதி - பிரதீப் & தர்சி திருமண வாழ்த்துக்கள்

MAY

29

இன்று (29.05.2021) சனிக்கிழமை அல்வாய் கிழக்கு அத்தாயைச் சேர்ந்த திரு -திருமதி - பிரதீப் & தர்சி தம்தபதிகளுக்கு திருமண வாழ்த்துக்கள்...
குடும்பம்
தொலைபேசி:
Jaffna, , Jaffna

Share This