0044 7426740259

திரு. மூ. உதயகுமார் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

JUN

10

54 வது அகவை தினத்தை கொண்டாடும் மண்முனை தென் மேற்கு கோட்டத்தின் கோட்டக்கல்விப் பணிப்பாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு. மூ. உதயகுமார் அவர்களுக்கு இனிய அகவை தின வாழ்த்துக்கள்....
குடும்பம்
தொலைபேசி:
Jaffna, , Jaffna

Share This