0044 7426740259

திருமதி - சிவகுமார் சிவதர்சினி பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

JUN

19

மைக்கல் நேசக்கர அனுசரணையாளர் திருமதி - சிவகுமார் சிவதர்சினி அவர்கள் இன்று (19.06.2021) தமது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகின்றார். அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்...
குடும்பம்
தொலைபேசி:
Jaffna, , Jaffna

Share This