0044 7426740259

திருமதி - லோகேஸ்வரன் ஜெயசித்திரா பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

JUN

22

இன்று (22.06.2021) செவ்வாய்க்கிழமை தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் மைக்கல் நேசக்கர அனுசரணையாளர் திருமதி - லோகேஸ்வரன் ஜெயசித்திரா அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்...
குடும்பம்
தொலைபேசி:
Jaffna, , Jaffna

Share This