0044 7426740259

திரு - பாலகிருஷ்ணன் முகுந்தன் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

JUL

16

இன்று (16.07.2021) தமது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் யாழ்ப்பாண மாவட்ட விளையாட்டுத்துறையின் சிகரம் திரு - பாலகிருஷ்ணன் முகுந்தன் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்...
குடும்பம்
தொலைபேசி:
Jaffna, , Jaffna

Share This