0044 7426740259

பேரருட்திரு பேராயர் கலாநிதி. டானியல் திருமண வாழ்த்துக்கள்

AUG

17

இனிய திருமண நாள் நல்வாழ்த்துகள்..... அதிவண பேரருட்திரு பேராயர் கலாநிதி. டானியல் தியாகராஜா அவர்கள்,கலாநிதி. தயாளினி தியாகராஜா அம்மையார்அவர்களுக்கு என்றும் மனநிறைவோடும், சாந்த மனதோடும் இன்புற்று வாழ எனது மனப்பூர்வமான கோடான கோடி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
குடும்பம்
தொலைபேசி:
Jaffna, , Jaffna

Share This