0044 7426740259

நோபல் பரிசு 3 பேருக்கு பகிர்ந்தளிப்பு...!!

L.சுதா October 13, 2021

நடப்பு ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்படுகிறது. அமைதிக்கான நோபல் பரிசு 02 பேருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது.

வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு 02 பேருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது. இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு 03 பேருக்கு பகிரிந்தளிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு நேற்று முன்தினம் (திங்கட்கிழமை) அறிவிக்கப்பட்டது.

டேவிட் கார்ட், ஜோஷ்வா ஆங்ரிஸ்ட், கியூட்டோ இம்பென்ஸ் ஆகிய 03 பேருக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Share This

மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
முதலாம் வருட நினைவஞ்சலி
முட்டை கட்லெட் செய்ய...!!