0044 7426740259

சிகிச்சை நிலையங்களாகும் கல்வியல் கல்லூரிகள்...!!!

K.நிரூ May 04, 2021

நாட்டில் உள்ள 19 கல்வியல் கல்லூரிகளின் விடுதிகள் கோவிட் 19 சிகிச்சை நிலையங்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

நேற்றைய தினம் முதல் கோவிட் நோயாளிகள் கல்வியல் கல்லூரிகளில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள சிகிச்சை நிலையங்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறார்கள்.

இதன் காரணமாக இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

Share This

திருமண வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
திருமண வாழ்த்துக்கள்
மரண அறிவித்தல்.
அந்தியேட்டி சபிண்டீகரண அழைப்பிதழ்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
22ஆவது நினைவஞ்சலி.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
உருளைக்கிழங்கு டிலைட்...!!!