0044 7426740259

தேவாலய மாற்றத் திட்டங்கள்..!!

v.சுபி September 08, 2021

ஒரு பழைய ஆங்கிலேஸ் தேவாலயத்தை ஒரு இல்லமாக மாற்றுவதற்கான திட்டங்கள் அங்குள்ள குடும்ப கல்லறைகளுக்குச் செல்லும் குடியிருப்பாளர்களால் ஒழுக்கக்கேடானது என்று முத்திரை குத்தப்பட்டுள்ளன.

இங்கு ரோசிபோலில் உள்ள கிறிஸ்து தேவாலயம் 1996இல் மூடப்பட்டது. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அதை மாற்றுவதற்கான திட்டங்களை ஆங்கிலேசி கவுன்சில் அங்கீகரித்தது.

1875இல் கட்டப்பட்ட தேவாலயத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை எதிர்க்க இன்னும் சில செய்திருக்க வேண்டும் என்று சில குடியிருப்பாளர்கள் கூறினர்.

வேல்ஸில் உள்ள தேவாலயம் தொடங்கும்படி கேட்கப்பட்டுள்ளது.

Share This

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
திருமண நல்வாழ்த்துக்கள்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
முதலாம் வருட நினைவஞ்சலி
செட்டிநாடு சுறா மீன் குழம்பு...!!