0044 7426740259

தங்கம் விலை உயர்வு...!!

L.சுதா September 25, 2021

சர்வதேச சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் காரணமாக தங்கம் விலையில் ஏற்ற- இறக்கம் கண்டு வருகிறது. இந்நிலையில் சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் கிராமுக்கு ரூ.2 உயர்ந்து, ரூ.4,364க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இது பவுனுக்கு ரூ.16 உயர்ந்து ரூ.34,912க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆனால், வெள்ளியின் விலையில் கிராமுக்கு 80 காசுகள் குறைந்து ரூ.64.10க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.64,100க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Share This

மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
முதலாம் வருட நினைவஞ்சலி
முட்டை கட்லெட் செய்ய...!!