0044 7426740259

மீட்கப்பட்ட ஆப்கானியர்கள்...!!!

L.சுதா September 26, 2021

ஜெர்மன் தொழில்முனைவோர் குழு ஆப்கானியர்கள் தங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற உதவுகிறது.

27 வயதான ஃபார்டின் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் ஏற்கனவே தங்கள் புதிய வீட்டிற்கு வந்துவிட்டனர். அங்கு அவர் ஒரு தொழிலை செய்து பாதுகாப்பான எதிர்காலத்தை உருவாக்க விரும்புகிறார்.

Share This

மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
முதலாம் வருட நினைவஞ்சலி
முட்டை கட்லெட் செய்ய...!!