0044 7426740259

ஹாம்பர்க் முதல்...!!

L.சுதா October 13, 2021

ஜெர்மன் புகையிரத நிறுவனம் Deutsche Bahn (DB) மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப பங்குதாரர் Siemens ஆகியோர் தங்களது புதிய முழு தானியங்கி, Digital S-Bahn Hamburg டிராமை செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டனர்.

இந்த ஆண்டு ஹாம்பர்க் நடத்தும் இன்டலிஜென்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் (ஐடிஎஸ்) உலக காங்கிரஸின் தவணைத் திறப்புடன் முதல்வரும் இணைந்தார். இது இயக்கம் தீர்வுகள் மற்றும் யோசனைகளைக் காட்டுகிறது.

ஹாம்பர்க் முழுவதும் சேவை செய்ய அதன் புதிய டிஜிட்டல் டிராம்களின் பயன்பாட்டை விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக டிபி கூறியது.

2030 வாக்கில் மற்றும் அதன் பல உள்ளூர், பிராந்திய மற்றும் தேசிய வரிகளுக்கு அப்பால் இதே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் என்று கூறியுள்ளது.

Share This

மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
முதலாம் வருட நினைவஞ்சலி
முட்டை கட்லெட் செய்ய...!!