0044 7426740259

சுவிஸ் தாதியர் இல்ல ஊழியர்கள்...!!

L.சுதா October 13, 2021

சுவிட்சர்லாந்தின் முதியோர் வீடுகளில் உள்ள தொழிலாளர் நிலைமைகளை பராமரிப்பு இல்ல ஊழியர்கள் விமர்சித்தனர்.

நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்ட ஒரு கணக்கெடுப்பில், பதிலளித்தவர்களில் பாதி பேர் சம்பளம் மிகவும் குறைவாக இருப்பதாகவும் 40% வரை வேலையில் மன அழுத்தம் இருப்பதாக புகார் கூறினர்.

சுவிஸ் சுகாதார கண்காணிப்பு தேசிய மற்றும் கன்டோனல் அதிகாரிகளால் நிதியளிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம், பதிலளித்தவர்களில் இரண்டு பேரில் ஒருவர் வேலைகளை மாற்றுவது பற்றி பரிசீலிப்பதாக கூறியதாக தெரியவந்தது.

Share This

மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
முதலாம் வருட நினைவஞ்சலி
முட்டை கட்லெட் செய்ய...!!