0044 7426740259

22.07.2021 இன்றைய தரநிலை...!!!

v.சுபி July 22, 2021

நோய்த்தொற்று பற்றிய ஆக அண்மை (22.07.2021) விபரங்கள்...

அமெரிக்காவில்
இறந்தோர் - 625,401
பாதிக்கப்பட்டோர் - 35,082,093

இந்தியாவில்
இறந்தோர் - 418,623
பாதிக்கப்பட்டோர் - 31,219,374

சிங்கப்பூரில்
இறந்தோர் - 36
பாதிக்கப்பட்டோர் - 63,621

வெளிநாடுகளில் /வெளிநகரங்களில் பாதிக்கப்பட்டோர்:

பிரேசில் - 19,419,741
ரஷ்யா - 6,030,240
பிரான்ஸ் - 5,890,062
துருக்கி - 5,546,166
பிரிட்டன் - 5,519,602
அர்ஜென்ட்டினா - 4,784,219
கொலம்பியா - 4,668,750
இத்தாலி - 4,293,083
பாதிக்கப்பட்டோர் மொத்த எண்ணிக்கை (மற்ற நாடுகளையும் சேர்த்து): 192,432,513

இறந்தோர் :

பிரேசில் - 544,302
மெக்சிக்கோ - 236,810
பெரு - 195,332
ரஷ்யா - 150,705
பிரிட்டன் - 128,823
இத்தாலி - 127,884
கொலம்பியா - 117,131
பிரான்ஸ் - 111,525
இறந்தோர் எண்ணிக்கை (மற்ற நாடுகளையும் சேர்த்து) : 4,137,224Share This

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
திருமண வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்.
மரண அறிவித்தல்.
முதலாம் வருட நினைவஞ்சலி
டிராகன் ஃப்ரூட் ஸ்மூத்தி...!!!